Advertising Law | דף פרק לדוגמה
16942
rtl,page-template-default,page,page-id-16942,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-5.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive
 

דף פרק לדוגמה

Print Friendly

זו אייטם הטקסט הראשון. אין בו משהו מיוחד פרט לכך שהיא באה בצמוד למסגרת צדדית שמפרטת, עם לינקים מתאימים, את הדפים הנוספים בפרק. אז אנחנו מסיימים את אייטם הטקסט הזה אחרי שמבחינת האורך הוא כיסה את כל המסגרת הצדדית. המסגרת הצדדית תופיעה בתצוגה על מסך רחב. את התוכן שלה צריך להעתיק גם למסגרת שבתחתית הדף, שמתוכנתת כך שהיא תופיעה רק בתצוגה ארוכה על מסך של טלפון או טאבלט.

בסיום עריכת הדף, חייבים (1) לתת כתובת URL יפה וקצרה בעברית; (2) להכניס למטה מלים מתאימות ל- SEO (המלים שאנחנו רוצים שמנוע חיפוש ישייך לדף הזה).

בדפי פרק זה:

כותרת ראשונה

כותרת שניה

כותרת שלישית

כותבת רביעית

אייטם דוגמה לטקסט נוסף בדף (כולל רשימת בולטים). לרשות השניה יש כללים מפורטים מאוד שמטרתם לוודא את האמת שבפרסום. הכללים הללו נוספים, כמובן, על איסור ההטעיה שבחוק הגנת הצרכן. בחלק מהכללים של הרשות השניה, ניתן לראות מימוש של איסור ההטעיה הכללי שבחוק הגנת הצרכן. חלק מהכללים חורגים בבירור לתחומי ה"אתיקה". הכללים גם יוצאי דופן ברמת הפירוט שלהם: הם קובעים, לדוגמה, מהו משך הזמן בו מותר לכנות מוצר בכינוי "חדש", האם יש לציין מידע מסוים דווקא בכתובית או גם בקרינות ועוד.

  • רשימת נקודות
  • ועוד פריט
  • ועוד פריט

הטקסט שבסוגריים המרובעים יוצר את האייקון שבצד הפסקה. התצוגה בעורך הפוכה בכיוונים – רואים כאן כאילו שהוידאו מגיע בצד ימין, אבל בעצם הוא יגיע בשמאללפני כל דוגמה (כולל ברצף של דוגמאות) שמים אייטם של קו מפריד (שמופיע כאן למעלה). אחרי הדוגמה האחרונה, אם זה סוף התוכן של הדף – לא שמים קו מפריד. אם אחרי הדוגמה האחרונה מגיע טקסט נוסף – שמים קו מפריד אחריה.

באייטם הדוגמה הזה, הוידאו מופיע בצד ימין של הטקסט. נשתמש בו בכל דוגמה זוגית ברצף של דוגמאות (כלומר דוגמה שניה, דוגמה רביעית וכו').

בדפי פרק זה:

כותרת ראשונה

כותרת שניה

כותרת שלישית

כותבת רביעית

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on Facebook