Advertising Law | האיסור להטעות בפרסומת
הטעיה בפרסום, איסור הטעיה בפרסומת, פרסומת המיועדת לקטינים, הצגת מחיר של מוצר או שירות, פרסומת סמויה, פרסומת מוסווית
17156
rtl,page-template-default,page,page-id-17156,page-child,parent-pageid-16829,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-5.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive
 

האיסור להטעות בפרסומת

Print Friendly

חוק הגנת הצרכן אוסר להטעות צרכן בכל עניין מהותי לעסקה. למעשה, די בכך שהפרסומת עלולה להטעות את הצרכן. החוק מתייחס גם למעשה אקטיבי של המפרסם (למשל פרסום שקרי) וגם למחדלים (למשל השמטת מידע מהותי לצרכן, שמן הראוי היה לפרסמו). האיסור להטעות מתייחס לעניינים מהותיים לצרכן. לדוגמה:

 • סוג המוצר, מהותו או כמותו;
 • מידות המוצר (משקל, צורה);
 • מועד ההספקה או מועד מתן השירות של המוצר;
 • התועלת שניתן להפיק מהשימוש במוצר;
 • זהות היצרן היבואן או נותן השירות;
 • השם שנבחר למוצר;
 • מקום ייצור הנכס;
 • תאריך הייצור של הנכס או תאריך תפוגתו;
 • מחיר המוצר;
 • חוות דעת מקצועית שניתנה לגבי טיב המוצר;
 • כמות המוצרים שבמלאי.

  תנובה שווקה מוצרי "מאמא עוף" תחת הכינוי "עוף טרי" כאשר בפועל מדובר היה בעוף מעובד. היות ובעת הפרסום לא היה תקן מחייב להגדרה "טרי", בית המשפט קבע כי לא מדובר בהטעיה בפרסום, שכן המילה "טרי" בשימוש המקובל בה סובלת גם את המשמעות לה טוענת תנובה. מרגע שיקבע תקן למהו "עוף טרי", פרסום שלא יעמוד בו יחשב למטעה.

בית המשפט אישר תובענה ייצוגית לאחר שמצא הטעיה בפרסומים של מוצרי "פרוטק" ו"חיזוקית". הפרסומים הטעו בהשמטת העובדה כי למוצרים עלולות להיות תופעות לוואי שליליות (גם אם בשכיחות נמוכה), באופן שהותיר אצל הצרכן רושם גורף לפיו המוצרים בטוחים ומועילים לבריאות. עוד נקבע שהפרסומים הטעו בקביעה כאילו מחקרים הוכיחו את התועלת במוצרים: ניתן לטעון לביסוס מחקרי רק כאשר יש בסיס מדעי איתן. לא ניתן להסתפק במחקר קטן אחד או במאמרים שעוצמתם המדעית לא ברורה.

 הממונה על הגנת הצרכן דרשה להסיר פרסומים של "אופטיקה הלפרין" לפיהם החנות תמכור את כל המשקפיים ב64% הנחה לאחר שמצא שלא כל הדגמים השתתפו במבצע.

הרשות השניה חייבה את "הנקל סוד" לתקן תשדיר פרסומת ל"פרסיל גל" על מנת למנוע הטעיה. בתשדיר נאמר כי "בדיקות מעבדה בדקו ומצאו – הג'ל ידידותי יותר לסביבה". בעקבות תלונה על כך שהאמירה מטעה ואינה נכונה, בדקה הרשות השניה את ממצאי המעבדה וגילתה כי רק פרמטר אחד במוצר ידידותי יותר לסביבה. על מנת למנוע את הטעיית הציבור דרשה הרשות לציין מידע זה בכותרת ברורה בתשדיר.

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on Facebook