Advertising Law | פרסומות בערוצים הייעודיים
פרסומת ראויה לשידור, ערוצים ייעודיים, הערוצים הייעודיים, תכנים, מוצרים, אסור לפרסום, צורת פרסום, תדירות פרסום, הגבלות על פרסום
17308
rtl,page-template-default,page,page-id-17308,page-parent,page-child,parent-pageid-17239,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-5.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive
 

פרסומות בערוצים הייעודיים

Print Friendly

המועצה לשידורי כבלים ולוויין מפקחת בין היתר על שידורי פרסומות בערוצים ייעודיים (ערוץ המוסיקה, ערוץ בשפה הרוסית, ערוץ בשפה הערבית).

בפרק זה נפרט את הכללים שקבעה המועצה לשידורי פרסומות בערוצים אלו.

פרסומת "ראויה" לשידור – מה יש לבחון?

כדי לבחון האם פרסומת "ראויה" לשידור לפי כללי המועצה לשידורי כבלים ולוויין יש לשאול ראשית מספר שאלות מקדמיות:

 • האם הפרסומת חוצה את "גבולות הטעם הטוב"?
 • האם הפרסומת פוגעת בכבודו של האדם או ברגשות הציבור?
 • האם הפרסומת מפרה הוראת חוק כלשהי?

מוצרים אסורים לפרסום ותכנים שאין לכלול בפרסומות

 • אין לפרסם פרסומות המטיפות למסר דתי, מיסטיקה ותורת הנסתר.
 • אין לפרסם פרסומות המעבירות מסר פוליטי, חברתי, ציבורי או כלכלי השנוי במחלוקת.
 • אין לפרסם טבק ומוצרי עישון.
 • אין לעודד שימוש בסמים או להציג התנהגות זאת כחיובית.
 • אין לפרסם דברי תועבה, שירותי ליווי ומין.
 • אין לעודד בכל דרך התחמקות מחוקי המדינה.
 • אין לעודד התנהגות המזיקה לבריאות, לפגיעה באיכות הסביבה, בבטיחות או בבעלי החיים.
 • אין לשדר פרסומת המציגה יחסים מיניים, רמיזות מיניות או אלימות מינית.
 • אין לשדר פרסומת לאלכוהול לפני השעה 21:00 (אלא אם מדובר במשדר ספורט).
 • אין לשדר פרסומת המציגה אלימות יתירה או פניה אל רגש הפחד בצורה קיצונית.
 • אין להציג נהיגה מסוכנת, לעודד לנהיגה פרועה או לקשר בין שתית אלכוהול לנהיגה.

הוראות לעניין צורת הפרסום ותדירותו

 • זמן תשדיר פרסומת לא יעלה על 90 שניות.
 • הכתוביות המשולבות במהלך הפרסומת יהיו ברורות, קריאות ויישאר מספיק זמן בכדי שניתן יהיה לקרוא אותן.
 • אין לשדר את אותה פרסומת יותר מארבע פעמים בשעה.

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on Facebook