Advertising Law | נושאים "אסורים" לפרסום בערוצים 2 ו-10
נושאים אסורים לפרסום, טבק, עישון, סמים, אלימות, סכסוכי עבודה, סכסוך עבודה, מפלגה, התנהגות מזיקה, צריכה מוגזמת, בדיקה חוקית, התנגדות לבדיקה חוקית
16858
rtl,page-template-default,page,page-id-16858,page-child,parent-pageid-17227,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-5.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive
 

נושאים "אסורים" לפרסום בערוצים 2 ו-10

Print Friendly

יש שורה של נושאים שאסור באופן קטגורי לפרסם בטלויזיה. ההסתדרות גילתה, לדוגמה, שהיא יכולה לפרסם באינטרנט, בעיתונים ובפרסום חוצות את מאבקה להעלאת סחר המינימום – אבל אין לה כל אפשרות לפרסם את אותו המסר בטלויזיה. הנה הרשימה המלאה של הנושאים האסורים לפרסום בטלויזיה:

  • אין לשדר תעמולה מפלגתית וגם לא כל פרסומת מטעמה של מפלגה.
  • אין לשדר פרסומת שעניינה סכסוכי עבודה.
  • אין לשדר פרסומת בנושא פוליטי, חברתי, ציבורי או כלכלי השנוי במחלוקת בציבור.
  • אסור לשדר פרסומות הכוללות אלימות יתרה או הפחדה מוגזמת.
  • אסור לפרסם מוצרי טבק ועישון.
  • אין לעודד לעבריינות או לשימוש בסמים מסוכנים.
  • אסור לפרסם מוצרים שמיועדים לסייע להתחמק מבדיקה חוקית או להפריע לביצועה בכל דרך.
  • אין לעודד התנהגות המזיקה לבריאות, לבטיחות, לאיכות הסביבה או לבעלי החיים.
  • אין לעודד צריכה מוגזמת של מוצר בדרך שעשויה לפגוע בבריאות או בבטיחות של לצרכן.

הרשות השניה אסרה על ההסתדרות לשדר קמפיין בנושא שכר מינימום (שפורסם כמובן בכל אמצעי המדיה האחרים). הרשות נימקה בכך שנושא שכר המינימום אסור לפרסום שכן הוא "שנוי במחלוקת ציבורית", ובנוסף ההסתדרות הודיעה שבכוונתה להכריז על סכסוך עבודה בנושא, וסכסוכי עבודה הרי אסורים כשלעצמם בפרסום לפי הוראה מפורשת בחוק.

הרשות השניה צנזרה פרסומת של אופטיקה הלפרין המציינת שמות של פוליטיקאים ומבקשת מהם להוריד את המכס על משקפיים כי זהו "מוצר צריכה בסיסי". מועצת הרשות השניה לא אישרה לאופטיקה הלפרין להעלות את התשדירים במתכונת זו בטענה כי התסריט מעביר מסר לטובת שינוי הדין הקיים והורדת 'יוקר המחיה', נושא השנוי במחלוקת ציבורית, ולפיכך הם מנוגדים לכאורה לכללי האתיקה.

תשדיר פרסומת של "מטה המאבק" לשחרור גלעד שליט, הקורא לציבור לתמוך בעסקה לשחרורו, הוגש לקבלת חוות דעת של הרשות השניה. עקב היותו של הנושא בשנוי במחלוקת ציבורית, ברשות הורו להסיר את גזרי העיתונים שכוללים את שמו של ראש הממשלה, לשנות את הקריאה מ"אפשר וצריך להחזיר את גלעד הביתה היום" ל-"צריך להחזיר את גלעד הביתה". בנוסף, דרשה הרשות לשנות את הקריאה הציבורית לשלוח מסרון לתמיכה בעסקת שליט, ובמקום הציעה להעלות הפנייה לאתר האינטרנט של המטה.

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on Facebook