Advertising Law | צורה, שפה והחובה להקריא "תנאים מהותיים" בפרסומות בערוצים 2 ו-10
צורה, שפה, כתוביות, כתוביות קריאות, תנאים מהותיים, הנחות, הטבות, חובות של מפרסמים, קריינות
17286
rtl,page-template-default,page,page-id-17286,page-child,parent-pageid-17227,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-5.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive
 

צורה, שפה והחובה להקריא "תנאים מהותיים" בפרסומות בערוצים 2 ו-10

Print Friendly

על מפרסמים חלות חובות נוספות מעבר לאלה שנסקרו במדריך עד כה. בין אלה ניתן למצוא חובות בהקשר של שפה, כתוביות, הקראת "תכנים מהותיים" והנחות והטבות.

כתוביות

כתוביות צריכות להיות ברורות וקריאות, והן יופיעו למשך זמן שיספיק לקריאה של צופה ממוצע. גובה האותיות יהיה לפחות 16 פיקסלים (אפשר 15 אם הטקסט מופיע על רקע ניגודי חלק – לדוגמה אותיות לבנות על רקע שחור חלק). אין להצר את האותיות ביותר מ- 15% מרוחבן. המרווח בין שורות צריך להיות גדול מהרווח הנראה בין המלים. יש להימנע משילובי צבעים בעייתיים (לדוגמה כיתוב בהיר על רקע בהיר).

הנחות והטבות

הנחות או הטבות התלויות ברכישה נוספת ("קנה אחד קבל שני" וכיו"ב) או בהתחייבות כספית כלשהי – צריכות להופיע בקריינות. לא רק בכתובית. לגבי תנאים נוספים לעסקה ("אין כפל מבצעים" או "כמפורט בתקנון") – ניתן להפנות את הצופים למקור מידע אחר (לדוגמה אתר אינטרנט) בקריינות או בכתובית.

שפה

הפרסומת צריכה להיות בעברית או בערבית. הלשון צריכה להיות "תקנית ורהוטה". שימוש בעגה (סלנג) מותר, אם הוא קשור עניינית לתוכן הפרסומת. תשדיר בשפה זרה יכול לקבל אישור של הרשות, ואז יש להוסיף כתוביות תרגום בעברית. אם הפרסומת מלווה בשיר מוכר בשפה זרה והתוכן של השיר אינו מידע רלוונטי למוצר המפורסם – אין צורך לתרגם את השיר.

הוגשה תלונה בנוגע לתשדיר פרסומת של חברת "קל- אוטו", בטענה כי נפלה טעות לשונית בקריינות. מבדיקת הרשות עלה, כי אכן נעשה שימוש מוטעה בשֵם הפועל "לְהֲשׂכִּיר" בבניין הִפְעִיל במקום בצורה "לִשׂכּוֹר" בבניין פָּעַל. הרשות דרישה כי המפרסם יתקן את הפרסומת בהתאם.

הקראת תנאים מהותיים 

ככלל, "תנאים מהותיים" בעסקה חייבים להופיע בקריינות ולא רק בכתובית. מהו "תנאי מהותי" לעניין זה? תנאי שאי-הצגתו עלולה להטעות את הצופה; תנאי שידיעתו משפיעה על החלטת הצופה אם לרכוש או לאו את המוצר; תנאי שאינו מובן מאליו. כשיש מוצר חדש, הרשות מניחה שבמשך חצי שנה ראשונה יש להציג כל "תנאי מהותי", ולאחר מכן ניתן כבר להניח שהצופים יודעים ומכירים את התנאים המהותיים הרלבנטים למוצר.

פרסומת של חברת הביטוח AIG הציגה מבצע, במסגרתו כל מבוטחיה יזכו לחודש ביטוח חינם לכל החיים. מבדיקת הרשות עלה, שההטבה אינה זמינה לכלל המבוטחים, אלא רק למצטרפים חדשים לחברת הביטוח. הרשות דרשה כי המפרסם יביא עובדה זו לידי ביטוי, הן בקריינות והן בכיתוב המופיע בפרסומת. הפרסומת תוקנה בהתאם לדרישת הרשות.

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on Facebook