Advertising Law | פרסומות ברשתות הרדיו של זכייניות הרדיו
פרסום ברדיו, פרסומת ברדיו, מגבלות על פרסום, רדיו תל אביב, רדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו א-שמס, רדיוס 100fm, רדיו קול חי, רדיו צפון ללא הפסקה, רדיו לב המדינה, רדיו דרום, רדיו קול רגע, רדיו קול הים האדום, רדיו אמצע הדרך, רדיו 99, רדיו ללא הפסקה, רדיו קול ברמה, גלי ישראל
17378
rtl,page-template-default,page,page-id-17378,page-child,parent-pageid-17489,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-5.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive
 

פרסומות ברשתות הרדיו של זכייניות הרדיו

Print Friendly

בעמוד זה נבחן את המגבלות החלות על פרסום ברשתות הרדיו של זכייניות הרדיו: רדיו תל אביב, רדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו א-שמס, רדיוס 100fm, רדיו קול חי, רדיו צפון ללא הפסקה, רדיו לב המדינה, רדיו דרום, רדיו קול רגע, רדיו קול הים האדום, רדיו אמצע הדרך, רדיו 99, רדיו ללא הפסקה, רדיו קול ברמה וגלי ישראל.

חוק וממשל

  • אין לשדר תשדיר פרסומת שיש בו העברת מסר בנושא פוליטי, חברתי, ציבורי או כלכלי השנוי במחלוקת בציבור.
  • אין לפרסם מוצר המיועד לסייע להתחמק או להפריע לבדיקה הנעשית על פי דין.

הטעיה

  • אין לשדר תשדיר פרסומת שיש בו כדי להטעות מאזין סביר, שמציג מידע חלקי או שחסר בו מידע לגבי מוצר הכלול בתשדיר באופן העלול להטעות מאזין סביר, הכולל השוואה מטעה או בלתי הוגנת בין מוצרים או בין שירותים.
  • אין לשדר פרסומת בקולו של אדם המזוהה בציבור כמי שתחום מומחיותו בנושא שאותו הוא מפרסם, בדרך שעלולה להיות בה הטעיה בקרב המאזינים.
  • תהיה הקפדה מיוחדת בתשדירי פרסומת בעניני בריאות, תרופות או טיפולים ובקבלת הוכחות למהימנות התשדיר והטענות הנטענות בו. יינתן ביטוי הולם לתוצאות שליליות ולנזקים העלולים להיגרם למשתמש ותשדיר פרסומת בעניני בריאות יכלול את הערות משרד הבריאות, במקום שהן נדרשות.

פגיעה בציבור

  • אין לשדר תשדיר פרסומת שיש בו הסתה לגזענות, להפליה או לפגיעה באדם או בקבוצת בני אדם.
  • אין לשדר תשדיר פרסומת שיש בו התנהגות אלימה או התנהגות בלתי ראויה מבחינה ציבורית או עידוד להן או שיש בו השפעה בלתי הוגנת על הציבור, לרבות חלקים בציבור.
  • אין לשדר תשדיר פרסומת שיש בו משום פגיעה בטעם הטוב, בטובת הציבור או ברגשות הציבור, לרבות חלקים בציבור.
  • אין לשדר תשדיר פרסומת שיש בו כדי לפגוע בפרטיותו של אדם, בלי הסכמתו, או תשדיר פרסומת הכולל את שמו של אדם בלי שנתקבלה הסכמתו לכך.
  • אין לפרסם מוצרים ושירותים בתחומים הבאים: (1) מוצרי טבק ועישון; (2) נשק, תחמושת ומועדוני ירי או נשק; (3) חומר תועבה, שירותי ליווי ושירותי מין.

הרשות השניה ורשות השידור פסלו תשדירי רדיו של המפקד הלאומי בע"מ שביקשו לעודד את הציבור הישראלי לחתום על מסמך עקרונות במסגרת יוזמה לפתרון הסכסוך הישראלי-פלשתיני. המפקד הלאומי עתר לבג"ץ בטענה כי ההחלטות בטלות בהיותן פוגעות פגיעה חמורה ובלתי חוקתית בחופש הביטוי שלו. בית המשפט העליון מצא כי כללי רשות השידור וכללי הרשות השניה "צולחים" את הבחינה החוקתית ואין יסוד להתערבות בהם. לכן, העתירה נדחתה (בג"ץ 10203/03 "המפקד הלאומי" בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה).

הרשות השניה ורשות השידור פסלו תשדיר רדיו של המטה להצלת העם והארץ שנדרש ל"גירוש" מגוש קטיף, משלא הושגה הסכמת המטה להחלפת המילה "גירוש" במילים "פינוי" או "עקירה". בית המשפט העליון קבע כי הפרסומת טבולה בתוכן פוליטי, שהוא הרכיב הדומיננטי בה, ולכן לא היה מקום לקבלתה לשידור (בג"ץ 7192/08 המטה להצלת העם והארץ נ' הרשות השניה לטלויזיה ורדיו).

הרשות השניה הנחתה את תחנות הרדיו האזוריות לתקן תשדיר פרסומת למוצר "סימילאק". בעוד שאישור השיווק שניתן למוצר על ידי משרד הבריאות הגדיר אותו כ"מזון ייעודי" המיועד לשימוש ב"המלצה ובפיקוח רפואי בלבד", תשדיר הפרסומת פנה לקהל הרחב תוך המלצה לצרוך אותו כהשלמה תזונתית לילדים הבררנים בבחירת מזונותיהם.

הרשות השניה מצאה כי תשדירי הפרסומת של מרכז הסיינטולוגיה, שהציעו לציבור "שיפור הבריאות", לא יוכלו לכלול טענה זו ללא הצגת הוכחות לרשות בדבר "שיפור הבריאות". עוד נקבע כי התשדירים עוסקים בנושא השנוי במחלוקת במהותו בציבור – גיוס מאמינים לאמונה הסיינטולוגית. לאור כך, אישרה הרשות השניה לשידור נוסח תשדיר אחד, אינפורמטיבי בלבד, ללא יסוד של תעמולה או שכנוע.

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on Facebook