Advertising Law | superuser
1
rtl,archive,author,author-superuser,author-1,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-5.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive
 

Author: superuser

17 ספט הרשות השנייה אסרה שידור פרסומות וחסויות של קרן קלע

קרן קלע היא קרן השקעות המתמחה במתן הלוואות לעסקים בינוניים. כפי שנכתב באתר האינטרנט של הקרן, מדובר בזרוע שיתוף המשקיעים בקבוצת רוביקון, המקיימת פעילות של ייזום ובנקאות השקעות, ומהווה פלטפורמה להנגשת השקעות פיננסיות וריאליות בתחומים שונים ובמסלולים מגוונים. כפי שדווח באתר דה מרקר, קרן קלע החלה בקמפיין...

קרא עוד

20 יול דיני תקשורת – עדכוני משפט בטלקום ומדיה – גיליון 92

עדכוני פסיקה בית המשפט לתביעות קטנות קבע את אופן ההתנהלות המצופה מחברת תקשורת שמבקשת לטעון כי לא קיבלה הודעת ניתוק. התובע, לקוח של הנתבעת, גולן טלקום, שלח לה טופס התנתקות ייעודי בדואר אלקטרוני. גולן טלקום המשיכה לחייב את הלקוח בגין המנוי בטענה כי לא קיבלה את...

קרא עוד

20 יול דיני תקשורת – עדכוני משפט בטלקום ומדיה – גיליון 91

עדכוני פסיקה בזק בינלאומי חויבה לפצות צרכן בגין הפרת הוראת חוק הגנת הצרכן בעניין חובת משלוח הודעה בכתב לצרכן בתום עסקה לתקופה קצובה. בזק בינלאומי התקשרה עם התובע בחוזה לאספקת שירותי אינטרנט, במסגרתו סוכם על מחיר "הנחה" לתקופה קצובה, כאשר בסוף התקופה המחיר עולה למחיר "רגיל"....

קרא עוד

20 יול דיני תקשורת – עדכוני משפט בטלקום ומדיה – גיליון 90

עדכוני פסיקה נדחתה עתירת פלאפון נגד החלטת משרד התקשורת להטיל עליה עיצום כספי בסך כ- 600 אלף ש"ח בגין הפרת תנאי רישיונה בכל הקשור עם הזמנת שירותי תוכן על ידי מנוי באתר אינטרנט של ספק שירות. משרד התקשורת קבע ברישיונות של חברות הסלולר הוראות בדבר אופן...

קרא עוד