נוטריון- מה תפקידו?

תוכן עניינים

נוטריון הוא מי שניתנה לו סמכות חוקית לעדות ולאמת מסמכים ועסקאות. נוטריון ציבורי, המכונה גם נוטריון ציבורי, הוא פקיד שמונה על ידי ממשלת המדינה שתפקידו העיקרי הוא לשרת את הציבור בעניינים שאינם נושאים מחלוקת הנוגעים בדרך כלל לעזבונות, מסמכים, ייפויי כוח ועסקים זרים ובינלאומיים. .

 

על מה הוא מוסמך?

נוטריונים מוסמכים על פי חוק לחזות בחתימות על מסמכים, לאשר עותקי מסמכים, לשאת שבועות, לקבל אישורים למסמכים, לערוך נישואים ולבצע פעולות רשמיות אחרות בהתאם לתחום השיפוט. פעולות נוטריוניות אלו עשויות להיות כרוכות באימות זהותו של אדם החותם על מסמך או עד להצהרה בשבועה. האחריות של הנוטריון היא לוודא שמי שחותם על מסמך הוא מי שהוא אומר, ושהוא מבין על מה הוא חותם. כמו כן, על הנוטריון לשים לב לכל התנגדות או אי סדרים אחרים שצוינו בתהליך אימות המסמך.

 

חובותיו של נוטריון

חובותיו של נוטריון משתנות בהתאם למדינה ולמדינה, אך כוללות בדרך כלל: קבלת הודאות, ניהול שבועות והצהרות, אישור על חתימות, אישור מסמכים או העתקים של מסמכים כנכונים ומדויקים, ביצוע משפטים (אישור תצהיר) וראייה לביצוע של מסמכים משפטיים שונים. נוטריון משמש כעד חסר פניות לאימות זהותו של החותם על עסקה, ומוודא שכל הצדדים המעורבים הם מי שהם אומרים שהם.

על נוטריונים לנהל ספר רישום של כל המסמכים הנוטריונים ולעדכן אותו. על נוטריונים מוטלת גם האחריות למילוי מדויק של אישור לכל מסמך, המכיל מידע חשוב על החתימה על המסמך וחתימת הנוטריון וכן כל דרישות נוספות הקבועות בחוק. על הנוטריונים גם להנפיק את החותמת או החותם המתאים לכל מסמך.

 

הגשת מסמך לנוטריון

מתן נוטריון למסמך הוא תהליך חשוב ואין להקל בו ראש. נוטריון פועל על מנת לוודא שהמסמכים מלאים וחתומים כהלכה, ומבטיח שהצדדים המעורבים מבינים את זכויותיהם וחובותיהם. חתימת הנוטריון על מסמך משקפת עדות לאמיתותו ומשמשת הגנה יסודית על זכויות כל הצדדים המעורבים.

לסיכום, לנוטריונים תפקיד חשוב באימות מסמכים ועסקאות. הם משמשים כעדים חסרי משוא פנים שחייבים לוודא שמי שחותם על מסמך הוא מי שהם מתיימרים להיות ולהבין על מה הם חותמים. נוטריונים אחראים גם על מילוי אישורים והנפקת חותמות או חותמות למסמכים. הם מספקים שירות חיוני שעוזר להגן על הזכויות של כל הצדדים המעורבים בעסקאות משפטיות.

 

מאמר זה מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו כייעוץ משפטי. למידע נוסף על חובותיו של נוטריון, פנו אלינו- משרד עורכי דין ונוטריון המנצח בישראל